55 20 96 00 firmapost@stacc.com

Delfi data

Stacc Insight

Delfi Data har endret navn til Stacc Insight. Stacc Insight er en strategisk samarbeidspartner for bank- og finansmarkedet i Skandinavia. Vi leverer rådgivningsløsninger til de fleste bankene i Norge.

Les mer om Stacc på www.stacc.com

Rådgivningsplattform

Vår rådgivningsplattform inneholder løsninger for behovsrettet rådgivning, fleksible løsninger for selvbetjening og samhandling mellom rådgiver og kunde samt distribusjon av finansielle produkter til fagsystemer.

Rådgiver PM

Rådgiver PM gir våre kunder en effektiv og behovsrettet kunderådgivning. Produktet støtter både bredderådgivning og spesialisert rådgivning, og er bygget på vår egenutviklede rådgivningsplattform.

Tjenester

Stacc Insight har lang og solid erfaring med systemutvikling og tilpasning for skandinaviske kunder innen bank og finans. Vi kombinerer vår kompetanse og erfaring og tilbyr tjenester som støtter opp om våre produkter og satsningsområder knyttet til rådgivningsplattformen.

17.09.2017

Onsdag 13.09.2017 ble det avholdt kundesamling hvor mange av våre kunder deltok. Temaet var «Framtidens rådgiving», noe som blir meget sentralt framover og engasjerer på et bredt nivå i bankene. Delfi Data er i ferd med å utvikle en brukervennlig, digital rådgiver der bankrådgiver og -kunde kan samhandle om kundens økonomiske situasjon og mål. Løsningen […]

06.06.2017

Det har vært sentralt i Delfi Datas planer, å søke strategisk samarbeid med en komplementær industriell aktør som kan styrke selskapets posisjon i det skandinaviske markedet. Dette arbeidet har nå båret frukter. Det bergensbaserte fintech-selskapet Stacc , som har spesialisert seg på å levere åpne og fleksible kjernesystemer for bank og finans, har nå kjøpt […]