Delfi data

Delfi Data

Delfi Data er en strategisk samarbeidspartner for bank- og finansmarkedet i Skandinavia. Vi leverer rådgivningsløsninger til de fleste bankene i Norge.

Rådgivningsplattform

Vår rådgivningsplattform inneholder løsninger for behovsrettet rådgivning, fleksible løsninger for selvbetjening og samhandling mellom rådgiver og kunde samt distribusjon av finansielle produkter til fagsystemer.

Rådgiver PM

Rådgiver PM gir våre kunder en effektiv og behovsrettet kunderådgivning. Produktet støtter både bredderådgivning og spesialisert rådgivning, og er bygget på vår egenutviklede rådgivningsplattform.

Tjenester

Delfi Data har lang og solid erfaring med systemutvikling og tilpasning for skandinaviske kunder innen bank og finans. Vi kombinerer vår kompetanse og erfaring og tilbyr tjenester som støtter opp om våre produkter og satsningsområder knyttet til rådgivningsplattformen.

03.11.2016

Delfi Data leverer IT-løsninger og tjenester som effektiviserer rådgivningsprosessene innen bank og finans. Delfi Datas systemplattform for rådgivning og distribusjon av finansielle produkter, forenkler og effektiviserer arbeidet for både bankrådgiver og kunde

06.06.2016

Når en leser ulike tidsskrifter innenfor teknologi og handel, kan en få inntrykk av at bankrådgiveren i personkundemarkedet er i ferd med å bli overflødig.