55 20 96 00 firmapost@stacc.com

Er bankrådgiveren overflødig?

Når en leser ulike tidsskrifter innenfor teknologi og handel, kan en få inntrykk av at bankrådgiveren i personkundemarkedet er i ferd med å bli overflødig. 

Innenfor området Fintech har det sprunget ut mange nye selskap som ønsker å tilby automatiserte løsninger for rådgivning. Disse løsningene får gjerne betegnelsen «robo advice». Løsningene har en del felles trekk slik de fremstår i dag. Det dreier seg typisk om å tilby langsiktige spareordninger på en rimelig og effektiv måte. Fremgangsmåten er gjerne en enkel kartlegging av deg som person og i noen tilfeller din husstand, for deretter å foreslå en periodisk sparesum og en aktivaallokering. Slike løsninger har særlig etablert seg i USA og UK, men til tross for det har de en svært liten andel av markedet. Dette kan endre seg fremover. «Robo advice» selskapene har uansett fått mye medieoppmerksomhet, og noen av selskapene har begynt å få en godt innarbeidet merkevare.

Sett opp mot det totale behovet til en vanlig personkunde i banken, ser vi at disse løsningene ikke er i stand til å dekke majoriteten av kundens finansielle situasjon. For personkunden er det et ønske om å ha totaloversikt over i hvilken grad hun har kontroll på nødvendig finansiering knyttet til bolig, bil og andre finansieringsbehov. Likeledes ha midler til å dekke løpende utgifter, midler til å dekke en tilstrekkelig god pensjonstilværelse og tilstrekkelig sikring av verdier inkludert uforutsette hendelser til sin egen eller nær families helse. Hva hvis en av de som sikrer husstanden faller fra? Klarer de gjenværende å opprettholde den livssituasjonen de ønsker, og vil arv og skifte få det utfall en forventer? I tillegg ønsker en gjerne å vurdere ulike måter å spare til andre formål, det være seg feriebolig, lange reiser eller lignende.

Et slikt totalbehov er det de aller fleste av oss har behov for å kunne snakke med noen om. Vi ønsker ikke bare å få råd, men like mye å få innsikt og forstå situasjonen slik at vi selv kan ta beslutningen. På dette området kommer samtlige av dagens «robo advice» løsninger til kort. Bankrådgiveren derimot, er i den situasjon at det er dette som er hennes oppgave.

En god bankrådgiver vet at en god og helhetlig gjennomgang av kundens fulle finansielle situasjon hvor ulike endringsforslag diskuteres og hvor kunden til slutt vet tydelig forskjellen på sin finansielle situasjon før og etter samtalen, er den beste muligheten banken har for å ha en langsiktig relasjon til sine kunder. 

Det beste verktøyet vi kjenner til som kan støtte bankrådgiveren i å vurdere kundens totale finansielle behov, er Rådgiver PM. Bygget i tett samarbeid med ekspertise hos Delfi Data sine egne kunder og også andre samarbeidspartnere, er løsningen grundig forankret i filosofien om at banken sine personkunder skal få forslag som bidrar til å bedre deres finansielle situasjon, og selv forstå hvorfor.

Så nei, bankrådgiveren er ikke overflødig. Kanskje er han eller henne viktigere enn noen gang som følge av at våre finansielle behov har endret seg de siste årene, samtidig som endringer i pensjonsordninger krever at vi selv tar et større ansvar. I en slik situasjon er vi i Delfi Data dedikerte til å bidra med så god støtte som mulig ved hjelp av vår rådgivningsplattform – Rådgiver PM!

Forfatter: Clint Sookermany 

Vi har flyttet til nye lokaler

Etter 17 år i Kronstadparken har vi flyttet 500 meter og er blitt nabo til blant annet DNB. Vår nye adresse er Damsgårdsveien 50, 5058 Bergen. Telefonnummer blir det samme som før; 55209600. De nye lokalene blir veldig trivelige så stikk gjerne innom for en kopp kaffe og en prat.