55 20 96 00 firmapost@stacc.com

Det har vært sentralt i Delfi Datas planer, å søke strategisk samarbeid med en komplementær industriell aktør som kan styrke selskapets posisjon i det skandinaviske markedet.

Dette arbeidet har nå båret frukter. Det bergensbaserte fintech-selskapet Stacc , som har spesialisert seg på å levere åpne og fleksible kjernesystemer for bank og finans, har nå kjøpt 51,4 prosent av aksjene i Delfi Data.

Sentrale ansatte i Delfi Data blir fremdeles med på eiersiden med en eierandel på til sammen over 44 prosent.

I et marked der bankkundene forventer stadig mer selvbetjening og digital rådgivning, er vi overbevist om at Stacc vil tilføre kompetanse på digitalisering og brukeropplevelse for sluttkunden, som er viktige bidrag til å lage neste generasjons rådgivningsplattform.

Målet er, i tett samarbeid med Stacc, å utvikle en brukervennlig, digital rådgiver til kunden, der bankrådgiver og -kunde kan samhandle om kundens økonomiske situasjon og mål. Løsningen vil være basert på en avansert rådgivningsplattform i skyen, tett integrert med bankens løsninger.

Samlet vil Stacc og Delfi Data ha mer enn 50 ansatte i Bergen og en forventet omsetning på 64 millioner kroner i 2017.

Klikk her for pressemelding