55 20 96 00 firmapost@stacc.com

Onsdag 13.09.2017 ble det avholdt kundesamling hvor mange av våre kunder deltok. Temaet var «Framtidens rådgiving», noe som blir meget sentralt framover og engasjerer på et bredt nivå i bankene.

Delfi Data er i ferd med å utvikle en brukervennlig, digital rådgiver der bankrådgiver og -kunde kan samhandle om kundens økonomiske situasjon og mål. Løsningen legges til rette for å kjøre i en avansert rådgivningsplattform i skyen, tett integrert med bankenes øvrige løsninger.

Samlingen var delvis lagt opp som workshop for at våre tanker og planer skal få nødvendige innspill og korrigeringer. Allerede i første halvår 2018 regner vi med å kunne tilby de første smakebiter på nye løsninger knyttet til selvbetjent digital rådgiving. Det legges videre opp til et tett samarbeid med flere banker i forbindelse med utvikling av løsningene.

Seminaret inneholdt en god miks av eksterne og interne foredragsholdere, her representert ved Svein Ove Båtnes, avdelingsleder for produkt i Delfi Data.