55 20 96 00 firmapost@stacc.com

KUNDESAMLING «FRAMTIDENS RÅDGIVING»

Onsdag 13.09.2017 ble det avholdt kundesamling hvor mange av våre kunder deltok. Temaet var «Framtidens rådgiving», noe som blir meget sentralt framover og engasjerer på et bredt nivå i bankene.

Delfi Data er i ferd med å utvikle en brukervennlig, digital rådgiver der bankrådgiver og -kunde kan samhandle om kundens økonomiske situasjon og mål. Løsningen legges til rette for å kjøre i en avansert rådgivningsplattform i skyen, tett integrert med bankenes øvrige løsninger.

Samlingen var delvis lagt opp som workshop for at våre tanker og planer skal få nødvendige innspill og korrigeringer. Allerede i første halvår 2018 regner vi med å kunne tilby de første smakebiter på nye løsninger knyttet til selvbetjent digital rådgiving. Det legges videre opp til et tett samarbeid med flere banker i forbindelse med utvikling av løsningene.

Seminaret inneholdt en god miks av eksterne og interne foredragsholdere, her representert ved Svein Ove Båtnes, avdelingsleder for produkt i Delfi Data.

Delfi Data får ny majoritetseier og inngår i et sterkt fintechmiljø i Bergen

Det har vært sentralt i Delfi Datas planer, å søke strategisk samarbeid med en komplementær industriell aktør som kan styrke selskapets posisjon i det skandinaviske markedet.

Dette arbeidet har nå båret frukter. Det bergensbaserte fintech-selskapet Stacc , som har spesialisert seg på å levere åpne og fleksible kjernesystemer for bank og finans, har nå kjøpt 51,4 prosent av aksjene i Delfi Data.

Sentrale ansatte i Delfi Data blir fremdeles med på eiersiden med en eierandel på til sammen over 44 prosent.

I et marked der bankkundene forventer stadig mer selvbetjening og digital rådgivning, er vi overbevist om at Stacc vil tilføre kompetanse på digitalisering og brukeropplevelse for sluttkunden, som er viktige bidrag til å lage neste generasjons rådgivningsplattform.

Målet er, i tett samarbeid med Stacc, å utvikle en brukervennlig, digital rådgiver til kunden, der bankrådgiver og -kunde kan samhandle om kundens økonomiske situasjon og mål. Løsningen vil være basert på en avansert rådgivningsplattform i skyen, tett integrert med bankens løsninger.

Samlet vil Stacc og Delfi Data ha mer enn 50 ansatte i Bergen og en forventet omsetning på 64 millioner kroner i 2017.

Klikk her for pressemelding

Mindre saksbehandling – mer kundekontakt

Fra Finansavisen 31 okt 2016

Delfi Data leverer IT-løsninger og tjenester som effektiviserer rådgivningsprosessene innen bank og finans. Delfi Datas systemplattform for rådgivning og distribusjon av finansielle produkter, forenkler og effektiviserer arbeidet for både bankrådgiver og kunde.

Delfi Data har utviklet en fleksibel og moderne plattform for rådgivning innenfor kreditt, sparing/plassering, pensjon og forsikring, der produktet Rådgiver PM er sentral. Nytt nå er at den også kan også brukes til distribusjon av finansielle produkter i tillegg til kartlegging, analyse og endring av kundens finansielle situasjon, forteller Bjørn Carlsen, adm. direktør i Delfi Data.

Klikk her for å lese artikkelen

 

Er bankrådgiveren overflødig?

Når en leser ulike tidsskrifter innenfor teknologi og handel, kan en få inntrykk av at bankrådgiveren i personkundemarkedet er i ferd med å bli overflødig. 

Innenfor området Fintech har det sprunget ut mange nye selskap som ønsker å tilby automatiserte løsninger for rådgivning. Disse løsningene får gjerne betegnelsen «robo advice». Løsningene har en del felles trekk slik de fremstår i dag. Det dreier seg typisk om å tilby langsiktige spareordninger på en rimelig og effektiv måte. Fremgangsmåten er gjerne en enkel kartlegging av deg som person og i noen tilfeller din husstand, for deretter å foreslå en periodisk sparesum og en aktivaallokering. Slike løsninger har særlig etablert seg i USA og UK, men til tross for det har de en svært liten andel av markedet. Dette kan endre seg fremover. «Robo advice» selskapene har uansett fått mye medieoppmerksomhet, og noen av selskapene har begynt å få en godt innarbeidet merkevare.

Sett opp mot det totale behovet til en vanlig personkunde i banken, ser vi at disse løsningene ikke er i stand til å dekke majoriteten av kundens finansielle situasjon. For personkunden er det et ønske om å ha totaloversikt over i hvilken grad hun har kontroll på nødvendig finansiering knyttet til bolig, bil og andre finansieringsbehov. Likeledes ha midler til å dekke løpende utgifter, midler til å dekke en tilstrekkelig god pensjonstilværelse og tilstrekkelig sikring av verdier inkludert uforutsette hendelser til sin egen eller nær families helse. Hva hvis en av de som sikrer husstanden faller fra? Klarer de gjenværende å opprettholde den livssituasjonen de ønsker, og vil arv og skifte få det utfall en forventer? I tillegg ønsker en gjerne å vurdere ulike måter å spare til andre formål, det være seg feriebolig, lange reiser eller lignende.

Et slikt totalbehov er det de aller fleste av oss har behov for å kunne snakke med noen om. Vi ønsker ikke bare å få råd, men like mye å få innsikt og forstå situasjonen slik at vi selv kan ta beslutningen. På dette området kommer samtlige av dagens «robo advice» løsninger til kort. Bankrådgiveren derimot, er i den situasjon at det er dette som er hennes oppgave.

En god bankrådgiver vet at en god og helhetlig gjennomgang av kundens fulle finansielle situasjon hvor ulike endringsforslag diskuteres og hvor kunden til slutt vet tydelig forskjellen på sin finansielle situasjon før og etter samtalen, er den beste muligheten banken har for å ha en langsiktig relasjon til sine kunder. 

Det beste verktøyet vi kjenner til som kan støtte bankrådgiveren i å vurdere kundens totale finansielle behov, er Rådgiver PM. Bygget i tett samarbeid med ekspertise hos Delfi Data sine egne kunder og også andre samarbeidspartnere, er løsningen grundig forankret i filosofien om at banken sine personkunder skal få forslag som bidrar til å bedre deres finansielle situasjon, og selv forstå hvorfor.

Så nei, bankrådgiveren er ikke overflødig. Kanskje er han eller henne viktigere enn noen gang som følge av at våre finansielle behov har endret seg de siste årene, samtidig som endringer i pensjonsordninger krever at vi selv tar et større ansvar. I en slik situasjon er vi i Delfi Data dedikerte til å bidra med så god støtte som mulig ved hjelp av vår rådgivningsplattform – Rådgiver PM!

Forfatter: Clint Sookermany 

Vi har flyttet til nye lokaler

Etter 17 år i Kronstadparken har vi flyttet 500 meter og er blitt nabo til blant annet DNB. Vår nye adresse er Damsgårdsveien 50, 5058 Bergen. Telefonnummer blir det samme som før; 55209600. De nye lokalene blir veldig trivelige så stikk gjerne innom for en kopp kaffe og en prat.