55 20 96 00 firmapost@stacc.com

Rådgiver PM

Rådgiver PM

Rådgiver PM er vårt standardprodukt for kunderådgivning.

Rådgiver PM er rådgivers beste hjelpemiddel i hverdagen, produktet forenkler og effektiviserer prosessene for både kunde og rådgiver. Rådgiver får støtte for bredderådgivning eller spesialisert rådgivning innenfor områdene:

  • Kredittrådgivning
  • Plasseringsrådgivning
  • Pensjon
  • Forsikring

Rådgiver PM sammenstiller relevante data om husstand eller sameie, og gir en detaljert oversikt over kundens økonomiske situasjon. Eksempler på alternative situasjoner som kan simuleres og illustreres for kunden gjennom skjermbilder og rapporter kan være:

  • Konsekvenser ved låneopptak
  • Konsekvenser ved uførhet og dødsfall
  • Konsekvenser for inntekt ved pensjonsalder
  • Løsningsforslag med anbefalte produkter
  • Verdiutviklingsprognoser for ulike investeringsforslag

Rådgiver PM er basert på vår rådgivningsplattform

Rådgiver PM sikrer at banken tilfredsstiller alle myndighetskrav knyttet til rådgivning. Plattformen sikrer at grunnlagsdata for rådgivningsprosessene er samlet ett sted, det betyr at kartlegging som er utført i en prosess kan gjenbrukes som input til en annen. Alle data som er produsert i Rådgiver PM kan eksporteres til bankens øvrige løsninger som datavarehus, lånesystemer eller andre produksjonssystemer.

Produktet er basert på rådgivningsplattformen og kan enkelt bygges ut med nye standardiserte moduler. Løsningen er allerede tilrettelagt for å kunne tas i bruk hos de fleste banker i Norge, og lar seg enkelt integrere til bankens individuelle prosess for rådgivning.

Rådgiver PM benyttes i dag av rådgivere i større og mindre banker og finansinstitusjoner i Skandinavia.