55 20 96 00 firmapost@stacc.com

Rådgivningsplattform

Rådgivningsplattform

Digital plattform for rådgivning og distribusjon

Stacc Insight egenutviklede plattform muliggjør fleksible og effektive løsninger knyttet til rådgivning og distribusjon av finansielle produkter. Våre kunder oppnår tids- og kostnadsbesparelser gjennom effektive rådgivningsprosesser.

En sentral del av plattformen gir støtte for kartlegging, analyse, endring og simulering av kundens finansielle situasjon. Analysene kan benyttes til et konkret formål som kreditt- eller plasseringsrådgivning, eller de kan dekke en komplett behovskartlegging med fokus på kryssalg.

Enkel integrering og tilpasning

Plattformen er bygget opp av et modulært og fleksibelt systemrammeverk basert på moderne arkitektur. Flere nivåer med klart skille mellom tjenester og brukergrensesnitt har lagt til rette for selvbetjente løsninger via web og mobil. Fleksibel løsning for datautveksling med andre systemer gjør at plattformen enkelt kan integreres til bankens øvrige prosesser.

Omfattende konfigurasjonsmuligheter gjør at banken enkelt kan tilpasse løsningen til å dekke sine behov, enten per installasjon, domene eller land.

Brukervennlig og moderne

I utformingen av det visuelle uttrykket er det lagt vekt på å gi kunde og rådgiver en god brukeropplevelse gjennom intuitiv og effektiv arbeidsflyt. Dette sikrer vi ved bruk av en moderne arkitektur, rike Internett-applikasjoner og brukervennlig interaksjonsdesign.