55 20 96 00 firmapost@stacc.com

Behovsrettet rådgivning

Behovsrettet rådgivning

God rådgivning tar utgangspunkt i kundens situasjon og behov.

Som rådgiver kan man etablere kundens finansielle situasjon ved å importere eksisterende informasjon og avtaler fra et stort antall kilder. Dette gir et godt grunnlag for rådgivning og anbefalinger knyttet til kjøp av finansielle produkter. Kunden kan være en enkeltperson, en familie eller et selskap.

Rådgiveren kartlegger og kvantifiserer kundens behov, dette gir et godt grunnlag for løsningsforslag knyttet til:

  • Spare- og plasseringsmål
  • Pensjon
  • Sikring av økonomi ved ulike hendelser som uførhet, dødsfall, samlivsbrudd og arbeidsledighet
  • Finansiering av kjøp ved ny bolig eller andre investeringer