55 20 96 00 firmapost@stacc.com

Distribusjon

Administrasjon via rådgivningsplattformen

Avtale om finansielle produkter.

Rådgiver kan legge inn endringer i kunden sine eksisterende avtaler og etablere nye. Et produktregister som inneholder en komplett oversikt over alle de finansielle produktene banken distribuerer gir rådgiver full oversikt. Uheldig dobbeltregistrering unngås ved automatisk eksport til andre kjerne- eller fagsystemer, og banken oppnår store kostnadsbesparelser.

Banken velger selv hvilke avtaler som er relevant å administrere via rådgiver plattformen. Den kan gi støtte for å endre og opprette nye lån, spareavtaler og forsikringsprodukter relatert til skade, liv og pensjon.