55 20 96 00 firmapost@stacc.com

Samhandling & selvbetjening

Samhandling og selvbetjening

Rådgivning kan skje på forskjellige møteplasser.

Vår arkitektur sikrer at rådgivningsprosessen kan utnyttes i alle bankens digitale flater ved at informasjon, analyser og tilbud kan gjenbrukes på tvers via ulike kanaler. Banken oppnår effektiv samhandling mellom rådgiver og kunde i:

  • Fysisk kundemøte i samme tid og rom
  • Samme tid, men i forskjellige rom. Kunden kan sitte hjemme men likevel delta i en rådgivningssamtale hjemme ved sin egen PC. Rådgiver velger hvilke skjermbilder som er relevant å dele med kunden
  • Forskjellig tid og rom. Kunden kan registrere sine opplysninger eller se på bankens anbefalte løsningsforslag på egen hånd

Hele eller deler av rådgivningsprosessen kan gjøres selvbetjent

Plattformen er skreddersydd for å tilby selvbetjente løsninger. Kunden kan selv registrere relevant informasjon som benyttes som grunnlag for videre kartlegging sammen med rådgiver.

Rådgiveren sparer tid i kartleggingsfasen og kan forberede seg bedre til å møte kundens behov i rådgivningssamtalen. Alternativt kan hele rådgivningsprosessen skje via en selvbetjent løsning.

Det er bankens profil og strategi som bestemmer prosessen mens vår rådgivningsplattform legger til rette for den beste løsningen.